Registro Legal

L’informem que l’Institut Pere Mata, S.A., en virtut dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei, posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal denominat fitxer de Personal, en el que s’integraran les seves dades, amb la finalitat de portar a terme els processos habituals de gestió de recerca.

El destinatari és l’Àrea de Recerca de l’entitat.

Implícitament, autoritza la cessió de les seves dades personals per part de l’Institut Pere Mata, S.A, als sols efectes de poder participar en processos de recerca, a les següents entitats: Fundació Pere Mata, F.P.; Villablanca Social SAU.; Villablanca Serveis Assistencials, SAU.; Fundació Villablanca, F.P.; Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, F.P. i Pere Mata Social, S.A.

Vostè és el/la responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a:

Àrea de Recerca
Institut Pere Mata
Ctra. de l’Institut Pere Mata, s/n
43206-REUS
voluntari_recerca@peremata.com