BipoGent

CartelBipogent

L’Institut Pere Mata coordina un projecte d’investigació amb l’Hospital Clínic i l’Hospital Benito Menni sobre el trastorn bipolar. Som l’únic estudi a l’estat espanyol que està treballant en trobar una nova manera de diagnosticar el trastorn bipolar. No es coneix exactament la causa que desencadena la malaltia però se sap que té una important base genètica que predisposa a l’individu a manifestar-la.
L’aplicació de les noves tècniques de neuroimatge, com la ressonància magnètica cranial, han permès analitzar la mielina en detall i concloure que les persones amb esquizofrènia i trastorn bipolar la tenen alterada.

La recerca científica necessita col·laboradors voluntaris que vulguin participar en grups control, necessaris per comparar resultats de proves científiques. L’estudi compleix tots els requisits científics i ètics: ha estat avaluat i aprovat per un Comitè de recerca clínica i pel Comitè d’Ètica.

El resultat de la recerca permetrà avançar en l’àmbit del diagnòstic, dels tractaments i de la millora en la qualitat de vida de les persones afectades per una malaltia mental.

Per tirar endavant aquest treball de recerca, cadascun dels tres centres participants ha d’aportar 200 persones, 100 de les quals han de ser persones amb trastorn bipolar i les altres 100 persones han de ser persones sanes per al grup de control.

La participació en aquest treball de recerca consisteix en:

  • Visita 1. Valoració clínica per psiquiatra (2 hores).
  • Visita 2. Realització de tests amb psicòloga per avaluar el funcionament del cervell (2 hores).
  • Visita 3. Extracció de sang per infermer. Servirà per a l’aïllament de l’ADN i les anàlisis genètiques (30 minuts).
  • Visita 4. Ressonància magnètica cranial a la Fundació Pasqual Maragall per valoració de l’estructura de la subtància blanca del cervell (2 hores).
  • Visita 5. Nova avaluació psicològica i lliurament de resultats (1 hora).

Entre la primera i la última visita poden passar entre 2 i 3 mesos. Els temps per a cada visita són aproximats.