Què és el trastorn bipolar?

Logo BIPOGENT-FINAL-02x6000A Catalunya més de 100.000 persones pateixen el trastorn bipolar. El trastorn bipolar és una malaltia psiquiàtrica greu que afecta els mecanismes que regulen l’estat d’ànim. Les persones que el pateixen poden oscil·lar des de l’eufòria patològica, anomenada mania, fins a la depressió, passant per fases sense cap tipus de símptoma psiquiàtric.